Tabell

Årsrapporten tabell innehåller månadsvärden för aktuell vald mätare för varje år.

Bild 29:Årsrapport, Tabell