Tabell

Timmesrapportens tabell innehåller vald periods timvärden för vald fastighet eller mätare.

Rounded Rectangle: 3Rounded Rectangle: 1Rounded Rectangle: 2Rounded Rectangle: 4

Bild 40: Tabell, Timmesrapport

 

1)        De 5 högsta timvärdena markeras med grönt färg (samma som diagram)

2)        Dom jämförelsevärden som valts visas i en motsvarande
kolumner

3)        Differensen till jämförelsevärdena (värde och i procent)

4)       Värden som överskrider larmgränsen markeras med rött