Tabell

Den tabell som hör ihop med diagrammet på föregående bild.

Bild 52: Tabell nyckeltalsanalys för "A-D"

 

Områdena ”A-D” plus en redovisning av medelvärdet redovisas radvis och respektive kolumn visar:

Nämnare enligt gällande rapportinställning.

Förbrukningar per m2 (då nämnare är vald i rapport-inställningarna)

·      För jämförelseåret

·      För året

Ändring - Visar förbrukningsökningar i beräkningsperioden som positiva tal och minskningar som negativa. Dels visas den faktiska förbrukningsförändringen och även den procentuella. I exemplet har grupp ”D” ökat med 6,8 kWh/m2 vilket motsvaras av en procentuell ökning på 4,8 %.