Tabell

I tabellerna kommer en kolumn för varje jämförelse att visas.

Bild 97: Månadsrapport med Jämförelser