Ta bort användare

Markera den användare i listan som ska raderas och välj ”Ta bort användare” enligt Bild 11.

Beskrivning: C:\Users\viano\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1fc3a7a.PNG

Bild 11: Ta bort en användare

Bekräfta kontrollfrågan (enligt Bild 12) och användaren raderas. Observera att det inte går att ångra borttagningen.

Beskrivning: C:\Users\viano\AppData\Local\Temp\SNAGHTML2002381.PNG

Bild 12: Bekräfta "Ta bort användare"