Ta bort dokument

Alternativet ’Ta bort dokument’ tar inte bort dokumentet ur Dokumentarkivet utan tar endast bort kopplingen till stället användaren befinner sig på.