Ta Bort Sökordning

Om du vill radera en struktur helt och hållet, markera den översta noden i strukturen och högerklicka.

I menyn, välj Ta bort sökordning.

Bild 16: Ta bort sökordning

Du kommer att få en ruta som frågar om du vill ta bort strukturen. Om man klickar Ja kommer strukturen och alla dess nivåer att raderas.

Bild 17: Ta bort sökordning

 

OBS!
Ta bort en struktur kommer inte att ta bort fastigheter eller värdenycklar. Du kommer bara att ta bort själva strukturen som finns i fönstret Objektträd.  Övriga strukturer och fastigheter kommer vara oförändrade.