Ta fram dolda flikar

Genom att markera ”pilikonen” till höger om raden med flikar enligt Bild 17 kan fliken hämtas för en rapport eller funktion så att den åter syns i raden med flikar.

Bild 28: Pilikonen

More: