Trädvy

Delen samtliga objekt har flera funktioner. Här bestämmer man vilket urval som ska visas i rapporter. Bild 4 nedan visar ”Samtliga objekt” där alla fastigheter i databasen inordnas i så kallade sökordningar och nivåer.

Bild 4: Trädvy

Samtliga objekt har även en tillhörande menyradsflik ”Objektträd” med funktioner enligt Bild 5 nedan.

Bild 5: Menyradsfliken “Objektträd”.