Två olika typer av avläsningar; mätarställningar och förbrukningar

Inmatningen kan ske antingen av mätarställning eller av förbrukning. Det som styr vad som matas in är hur mätaren är uppsatt och konfigurerad. Bilden nedan visar inmatningsfältet med 7 st mätare för mätarställningar och en mätare ”FaEl A1 (förbr) för förbrukningar. De gröna markerade fälten visar att det är en förbrukningsmätare.

 

Bild 4 Inmatning av förbrukningar