Uppdatering

Som standard sker uppdatering av rapporter automatiskt då tex. annan fastighet markeras i trädet.  Om databasen är väldigt stor så kan den automatiska uppdateringen slås av och uppateringen av rapporten görs manellt genom att klicka på Uppdatera knappen.