Variabler

Andra räkneverk vilka skall ingå som variabler i formeln specificeras genom att det önskade räkneverket markeras i listan och därefter klicka på Klistra in.

Namnet på räkneverk som klistras in i formeln är räkneverkets interna namn, tex METER123.

Genom att aktivera kryssrutan i nedre vänstra hörner visas räkneverket vanliga namn istället.