Översikt

Bild 1 nedan visar gränssnittet och dess olika delar.

Bild 1: Gränssnittet Vitec Fastighet

 

Markeringarna 1-7 på bilden visar:

More:

Menyradsflikar

Huvudfönster

Flikar

Snabbmenyn

Vitecknappen