Visa

Visa används för att definiera hur objekten i rapporten ska sorteras samt hur många objekt som skall kunna visas per sida. Vidare finns även inställning för att visa prognos.

Bild 46: Inställningar för “Visa”

 

Aktuella inställningar:

Staplar anger bredden på x-axeln utifrån vald nämnare på objekten. Rapporten kommer att fyllas på med objekt tills man kommit upp i vald bredd. Om vald bredd är lägre än summan av alla objekts nämnare kommer rapporten att bestå av flera sidor.

Väljer man att inte använda nämnare vid uttag av rapporten visar inställningen Staplar, om man drar den längst till höger, det totala antalet staplar. Bredden på varje stapel är densamma ifall man inte valt någon nämnare.

Sidor kan man stega sig igenom de sidor som ingår i rapporten.

Sortering innebär att man kan sortera ingående objekt efter några olika kriterier. Dessutom kan man välja om sorteringen skall vara i fallande eller stigande ordning. Nedan följer en tabell med vilka sorteringmodeller som finns och hur de sorterar:

 

Sorteringsmetod

Förklaring

Bokstavsordning

Sortering efter namnen på ingående objekt

Ökning

Sortering efter ökning mot jämförd period

Minskning

Sortering efter minskning mot jämförd period

%

Kommer snart

Nyckeltal vald period

Sortering efter vald periods nyckeltal

Nyckeltal jämförd period

Sortering efter jämförd periods nyckeltal

Nämnare

Sortering efter vald nämnare på ingående objekt, dvs bredden på staplarna

Ingen

Ingen sortering alls. Objekten kommer i den ordning dom plockats ut ur databasen.

 

Prognos

Funktionen fyller ut innevarande års framtida avläsningar med prognosvärden. Se bilaga om beräkningsgrunder gällande hur prognosen beräknas.