Visa

Det går även att välja inom vilken tolerans som accepteras att prickarna hamnar inom det går att välja

  

Bild 62: Visa, Effektsignatur

 

När tolerans valts i % från ursprungskurvan så visas beräknade kurvor från den som visar den valda %-satsen plus-minus ursprungskurvan. Väljs 10% kommer kurvan att se ut på följande sätt.

Bild 63: Tolerans, Effektsignatur Diagram