Word

Överför rapporten till ett Worddokument.

Bild 103: Skicka till Word, Månadsrapport