Lathundar för Vitec Hyra, klicka för pdf.Allmänt
ALLMÄNT - Behörighetssystem Vitec Fastighet.pdf
ALLMÄNT - Dokumentarkiv.pdf
ALLMÄNT - GDPR-Rensning.pdf
ALLMÄNT - Kvartalsrutiner - Hyresfakturering.pdf
ALLMÄNT - Navigering och tips.pdf
ALLMÄNT - Utskick-Standardbrev.pdf
ALLMÄNT - Wordmallar.pdf

Autogiro
AUTOGIRO - Autogiro.pdf

Avgifter
AVGIFTER - Avräkning omsättningshyra.pdf
AVGIFTER - Fastighetsskatt - taxeringsenheter.pdf
AVGIFTER - Indexhantering.pdf
AVGIFTER - Kvarboenderabatt.pdf
AVGIFTER - Omräkning av avgifter.pdf
AVGIFTER - Omräkning av procentavgifter.pdf
AVGIFTER - Skapa avgifter på flera objekt.pdf
AVGIFTER - Skapa ny avgift .pdf
AVGIFTER - Skapa ny avgiftstyp.pdf

Betalning
BETALNING - Avbetalningsplan.pdf
BETALNING - Inbetalningar.pdf
BETALNING - Återbetalning med SUS-fil.pdf

BRF
BRF - Fakturera överlåtelser och panter.pdf
BRF - Förutsättningar och inställningar.pdf
BRF - Hantering av inre fond.pdf
BRF - Hantering av panter.pdf
BRF - Hantering av överlåtelser.pdf
BRF - Kapitaltillskott.pdf
BRF - Kontrolluppgifter.pdf
BRF - Omräkning avgifter enligt andelstal.pdf
BRF - Rapporter.pdf

E-signering
E-SIGNERING – Hantera kontrakt.pdf
E-SIGNERING – Inställningar.pdf

Fakturering
FAKTURERING - Direktfakturering.pdf
FAKTURERING - Dröjsmålsränta.pdf
FAKTURERING - E-faktura BGCInvoice.pdf
FAKTURERING - E-faktura Svefaktura.pdf
FAKTURERING - Hyresfakturering.pdf
FAKTURERING - Justering fakturor - Kreditering.pdf
FAKTURERING - Mediadebitering.pdf
FAKTURERING - Registrering gamla fakturor.pdf
FAKTURERING - Tilläggsfakturering.pdf

Grunddata
GRUNDDATA - Behörigheter.pdf
GRUNDDATA - Fastighet-Byggnad-Förvaltare-Område .pdf
GRUNDDATA - Inställningar-Alternativ.pdf
GRUNDDATA - Ägare.pdf
GRUNDDATA- Skapa objektstyp och -grupper.pdf

Kontrakt
KONTRAKT - Fastighetsägarna dokument - Vitec Dokumentmall.pdf
KONTRAKT - Kontraktsbevakning - Kontraktsförlängning.pdf
KONTRAKT - Kontraktsförslag från marknadssystem.pdf
KONTRAKT - Registrera enstaka objekt med tillhörande kontrakt.pdf
KONTRAKT - Registrera flera objekt med tillhörande kontrakt.pdf
KONTRAKT - Skapa nytt kontrakt.pdf
KONTRAKT - Säga upp kontrakt.pdf
KONTRAKT - Tomträtt.pdf
KONTRAKT - Trapphuslista och namnskylt.pdf
KONTRAKT - Överlåtelse.pdf

Nycklar
NYCKELHANTERING - Nyckelhantering.pdf

Rapporter
RAPPORTER - Listmallar.pdf
RAPPORTER - Rapportgenerator .pdf
RAPPORTER - Värderings- och uthyrningslista .pdf
RAPPORTER - Översikt.pdf

Redovisning
REDOVISNING - Förskottsbetald hyra som skuld.pdf
REDOVISNING - Förskottsbetald moms i bokföringen.pdf
REDOVISNING - Konteringsöversikt.pdf
REDOVISNING - Likvidhantering koncernstruktur.pdf
REDOVISNING - Momshantering.pdf
REDOVISNING - Momsredovisningsrapporten.pdf
REDOVISNING - Skapa bokföringsfil.pdf

Reskontra
RESKONTRA - Inkasso.pdf
RESKONTRA - Påminnelse - Krav.pdf
RESKONTRA - Reskontrarapporter Avstämning.pdf