Lathundar för Vitec Teknisk F�rvaltning, klicka för pdf.Analys
TF - Analys – Se åtgärdsstatistik.pdf

Avrapportering
TF - Avrapportering – Avrapporteringsfliken.pdf

Avtal
TF - Avtal – Registrera, redigera och överblicka avtal.pdf

Besiktning
TF - Besiktning – Automatisk sms-notifiering på besiktningar.pdf
TF - Besiktning – Boka en besiktning.pdf
TF - Besiktning – Fakturera en besiktning.pdf
TF - Besiktning – Utföra en besiktning och protokoll.pdf

Drift
TF - Drift – Avrapportera driftåtgärder.pdf
TF - Drift – Drifttabell, rondschema och redigera driftåtgärder.pdf
TF - Drift – Överblicka och lägga till driftåtgärder.pdf

HLU
HLU Teknisk Förvaltning – Ange beställningsperiod för underhållsbeställning via Mina Sidor.pdf
HLU Teknisk Förvaltning – Registrera beställning.pdf
HLU Teknisk Förvaltning – Skapa hyresrabatter.pdf
HLU Teknisk Förvaltning – Skriv ut beställningslista.pdf

Kontroller
Kontroller Teknisk Förvaltning – Skapa kontroll.pdf
Kontroller Teknisk Förvaltning – Skriv ut kontrollunderlag.pdf
Kontroller Teknisk Förvaltning – Utför kontroll.pdf
Kontroller Teknisk Förvaltning – Överblicka kontrollstatus.pdf

Meddelanden
Meddelande i Teknisk Förvaltning och Hyra.pdf

Planerat Underhåll
TF - Planerat underhåll – Redigera och kopiera åtgärder.pdf
TF - Planerat underhåll – Simulering planerat underhåll.pdf
TF - Planerat underhåll – Överblicka och lägga till underhållsåtgärder.pdf

TF App
Aktivera push-notiser i Teknisk Förvaltning PWA.pdf
Installation Teknisk Förvaltning TFApp (PWA).pdf
Installation Teknisk Förvaltning Webapp.pdf

Tillval
Tillval Teknisk Förvaltning – Konfiguration av tillval.pdf
Tillval Teknisk Förvaltning – Registrera tillvalsbeställning från Mina Sidor.pdf
Tillval Teknisk Förvaltning – Registrera tillvalsbeställning.pdf
Tillval Teknisk Förvaltning – Skapa avgifter för tillval.pdf

Ärende
TF - Ärende – Automatisk tilldelning av åtgärder och ärenden.pdf
TF - Ärende – Skapa och redigera nytt serviceärende.pdf
TF - Ärende – Skapa och redigera nytt underhållsärende.pdf

Övrigt - Dokumentarkiv
Vitec Fastighet - Dokumentarkiv.pdf

Övrigt - Export och import
Exportmodul.pdf

Övrigt - Grunddata
Grunddata Objekt Teknisk Förvaltning – Koppla uthyrningsbara objekt till ej uthyrningsbara.pdf
Grunddata Ärendetyper Teknisk Förvaltning – Automatisk tilldelning av åtgärd och ärende.pdf
TF - Grunddata – Enheter.pdf
TF - Grunddata – Lägga till objekt och ta bort objekt.pdf
TF - Grunddata – Skapa åtgärdsgrupper, typer, drift och övrigt.pdf
TF - Grunddata – Tidsstyrda noteringar.pdf

Övrigt - Inställningar
Behörighetssystem Vitec Fastighet.pdf
Konfiguera Teknisk Förvaltning - Alternativ Teknisk Förvaltning.pdf
Konfiguera Teknisk Förvaltning - Användarinställningar Teknisk Förvaltning.pdf
Konfiguera Teknisk Förvaltning - Systeminställningar Teknisk Förvaltning.pdf
Värdenycklar.pdf