Lathundar för Vitec verksamhetsanalys, klicka för pdf.Budget
Budgetverktyget i Verksamhetsanalys.pdf

Import och Export
Budgetexport.pdf
Import av nämnare.pdf
Importfördelning.pdf

Konfiguration
Infoga nya poster i radmallar.pdf
Kolumner och Rapportflikar.pdf
Kostnadsställen och Kostnadsställesgrupper.pdf
Poster och Styrtabell.pdf
Rader och Radmallar.pdf
Värdetyper.pdf

Prognos
Prognos.pdf

Rapportinställningar
Nyckeltalskolumn med standardnämnare.pdf
Visningstyp Pivot.pdf

Systeminställningar
Utökad behörighet på Post, Värdetyp, Radmall och Rapportflik.pdf
Utökad behörighet på Projekt.pdf
Utökad behörighet på sökordningar.pdf