Beräkningsperiod

Genom att ange År i beräkningsperiod anges det senaste året för vilket data hämtas ut.

Bild 15: Beräkningsperiod

 

Antal år anger hur många år bakåt i tiden som visas i diagram eller tabell. Antal år initieras vid första uppstart till 6 år, därefter till det antal år du väljer. Antal år sparas och blir samma vid nästa gång programmet startas.

I det högra nedre hörnet finns en ikon som indikerar att det finns utökad funktionalitet för Beräkningsperiod. Klickas ikonen kommer dialogrutan i bilden nedan att visas. Här är det möjligt att, förutom att ange År och Antal år, ange vilken slutmånad rapporten skall ha (bara i Månadsrapport).

 

Bild 16: Månadsrapport, expanderad Beräkningsperiod

 

Slutmånaden (Till och med) är en inställning som endast är relevant för innevarande år och därför sätts slutmånaden automatiskt till december när användare väljer tidigare år. Val av Till och med påverkar även månadsrapportens ackumulerade värde i tabell fliken.

Med Ytterligare jämförelse kan du också jämföra olika år (t.ex. jämföra 2011 med 2007).