Nämnare

Förbrukningsrapporter finns även som nyckeltal. Nämnare kallas det för att det är variabler som förbrukningen divideras med.

Bild 19: Nämnare

 

Knappen med nyckeln används för att slå på och av användandet av nämnarna.

Bild 20: Nämnare drop-down meny

 

När användare fäller ut drop-down meny återfinns först nämnargrupper som innehåller två eller fler nämnare.

De nämnargrupper som har hänglås på ikonen är de som är initierade av systemet. Användare kan via Grunddata lägga upp egna nämnargrupper och koppla egna nya nämnare eller befintliga nämnare till de nya grupperna.

 

Observera att endast de nämnare som har ett värde visas i nämnarträdet. Skapar användare en egen nämnare kommer den inte synas i trädet förrän man på t ex fastigheten tilldelat nämnaren ett värde.