Rapporttyp

Beroende på var i trädet man befinner sig kan det finnas flera typer av mätare. Genom att specificera vilken rapporttyp det finns intresse för kan användare enkelt ändra förbrukningsrapportens inriktning.

Bild 17: Rapporttyp

 

I bilden nedan visas de rapporttyper som kan väljas. R innebär ”energirapporter” eller egendefinierade rapporter och de underliggande noderna i rapporttypsträdet (gråa cirklar) symboliserar förbrukningsslagsgrupper som kan bestå av en eller flera förbrukningsslag.

Bild 18: Rapporttyp drop-down meny