Visa

Årsrapporten kan visa Glidande månadsvis genom att kryssa för checkrutan i Visa.

Bild 23: Årsrapport, Visa

 

Diagrammet ändras till att visa månadsstaplar för de år man valt. Varje månadsstapel visar nu ett års ackumulerad förbrukning. (Stapeln 2004-jan visar förbrukningen för Februari-december 2003 + förbrukningen för januari 2004).

Bild 24: Årsrapport, Glidande månadsvis