Allmänt

Vitec Fastighet är samlingsnamnet för alla nyutvecklate programvaror.

Följande produkter ingår i produktsviten Vitec Fastighet

·      Vitec Verksamhetsanalys

·      Vitec Teknisk Förvaltning

·      Vitec Energiuppföljning

·      Vitec Hyra

·      Vitec Marknad

Vitec Start är en applikation vars huvuduppgift är att tillhandahålla de olika applikationerna som ingår i Vitec Fastighet på ett överskådligt sätt.

More:

Vitec Start