Vitec Energiuppföljning

Vitec Energiuppföljning (VE) är ett komplett system för att effektivt arbeta med att sänka energikostnaderna och därigenom även minska miljöpåverkan. 

Genom att göra avancerade analyser kan användare identifiera åtgärder för att minska energiförbrukningen och nå uppsatta sparmål.

Med systemet, som även består av mobila appar och webbrapporter, får du ökat stöd för rapportering till intresserade i organisationen.

Vitec Energiuppföljning är en separat produkt som kan integreras i samma databas som Vitec Nova och Vitec Teknisk Förvaltning.

Med Vitec Energiuppföljning kan du gruppera fastigheter och mätare efter dina specifika behov av rapportering och analys.

Användarnas tillgång styrs med behörigheter så att Vitec Energiuppföljning effektivt kan användas i hela organisationen.

Data från befintliga system förs enkelt och säkert över till Vitec Energiuppföljning och ger dig tillgång till det du behöver för att arbeta med energiuppföljning:

·      Inmatning och import

·      Energianalyser

·      Rapportering