Allmänt

Bild 1 - Dialogen ”Systeminställningar” – ”Allmänt”

Under fliken ”Allmänt” kan temporärt lagrad data (cach) raderas.

Här är det även möjligt att välja dokumenttyp för sparade hyresgästutskick.