Byt förbrukningsslag

Detta är ett verktyg för att ändra förbrukningsslag på befintliga mätares räkneverk och finns under Vitecknappen/ Verktyg/ Byt förbrukningsslag.

Den stora listan i formuläret innehåller antingen samtliga mätare och räkneverk eller räkneverken utifrån vald nod i huvudfönstrets träd filtrerat på valt förbrukningsslag i Från. Användaren markerar sedan vilka räkneverk som ska byta förbrukningsslag och till vilket förbrukningsslag.

Verktyget har en begränsning som gör att ett räkneverk bara kan byta till förbrukningsslag inom sin grupp. Till exempel så  innebär detta att ett räkneverk med ”Fastighetsel” bara kan byta till andra förbrukningsslag inom gruppen ”El”, det kan alltså inte byta till förbrukningsslaget ”Fjärrvärme”.

Starta körningen genom att trycka på knappen Byt förbrukningsslag.