Avläsningar – två olika flikar/inmatningssättt

När avläsningsvärden har lästs av så ska de föras in i programmet detta görs under fliken Avläsningar eller fliken Avläsningshistorik. Skillnaden mellan dessa flikar är att den ena är tänkt främst för kunder som matar in avläsningar samma månad för många mätare samtidigt. Fokus har legat på att kunna få upp sina inmatningsrader i samma ordning som avläsningsunderlagen inkommer ifrån avläsarna. Har avläsarna gjort sina avläsningar i en speciell avläsningsordning går det alltså att sortera enligt detta och enkelt kunna stansa in alla gjorda avläsningar för perioden. Det går också att välja en vy så man ser historiska avläsningar och det går också att kustomisera vyn så den visar de kolumner man själv vill se och i den ordning man tycker är lämplig.

 

Den flik (det inmatningssätt) som kallas Avläsningshistorik ger en tydligare överblick över en mätares saknade avläsningar då det även visar luckor i perioder. Dessutom kan detta inmatningssätt visa sig snabbare och enklare då man matar in mätarställningar och förbrukningar över många perioder samtidigt, till exempel historiska mätarställningar eller förbrukningar på en eller flera mätare. I övrigt görs samma kontroller över rimlighet i inmatade mätarställningar och avvikelsekontroller av förbrukningar.