Fliken Avläsningar

Rekommenderas främst då man matar in avläsningar på en eller flera mätare inom samma period (bulkinmatning, stansning).

·      Välj fliken Avläsningar (1)

·      Välj den avläsare som gjort avläsningen (2) (eller alla)

·      Välj avläsningsdatum som avläsningarna gjordes (3)

·      Välj vilken Vy (4) som ska visas (här finns olika inställningar som kommer beskrivas i ett senare avsnitt)

·      Tryck på uppdatera(5)

·      Börja mata in avläsningarna i programmet

 

Bild 3: Avläsningar

More:

Två olika typer av avläsningar; mätarställningar och förbrukningar

Inmatning av mätarställningar

Inmatning av förbrukningar

Historiska värden

Mallar