Diagram

Varje punkt visar den uträknade genomsnittseffekten för månaden, baserad på den på energi som använts för värme och varmvatten under månaden. På y-axeln visas effekten och på x-axeln visas genomsnittstemperaturen för månaden, denna hämtas från SMHI.

Bild 64: Diagram, Effektsignatur

 

Kurvan i diagrammet har interpolerats och är ett genom snitt på samtliga punkter i diagrammet.

Bild 65: Diagram, Effektsignatur zoom

 

Knäcken i diagrammet visar vid vilken utomhus temperatur som uppvärmningen påbörjas i fastigheten. Den visas i tabellen med samtliga effekter under den valda perioden.