Tabell

 

Bild 66: Tabell, Effektsignatur

 

Här visas de olika effekterna vid de olika temperaturerna. Här visas vid vilken temperatur som uppvärmningen påbörjas, hur stor baslasten vilket är det samma som den icke utomhustemperaturberoende delen.

 

Förklaring av begrepp:

Brytpunkt        är den temperatur där uppvärmning av fastigheten påbörjas

Lutning           är hur mycket effekten ökar per minskad utomhustemperatur

Baslast           är den icke utomhustemperaturberoende delen

X-intercept     är vid vilken temperatur som x-axeln skärs

R2                  är ett mått på hur stor spridningen är på punkterna från linjen. Ett lågt värde medför ett bra värde

Godhetstal        är hur väl den beräknade linjen stämmer överens med de olika punkterna. Värdet skall vara så nära 1 som möjligt för att påvisa en god funktion.