Dokumentarkiv

Bild 1 - Användarspecifika Systeminställningar – ”Dokumentarkiv”

I ”Dokumentarkiv” kan användarspecifika inställningar göras för Dokumentarkivet.

Notera: Om användarspecifik inställning gjorts gäller denna och inte systeminställningen (Systeminställningar /Dokumentarkiv). För att nyttja inställningen enligt systeminställningar ska fälten i bilden ovan tömmas.