Objektsträdet

Bild 2 - Användarspecifika Systeminställningar – ”Objektsträdet”

I fliken ”Objektsträdet” kan användaren göra specifika inställningar för objektsträdet som finns i navigeringsdelen av Vitec Novas programvaror.

I tidigare versioner av Teknisk Förvaltning visades alltid ett beskrivningsfält ovanför objektsträdet och filterfältet. I senare versioner kan användaren själv bestämma om detta fält ska visas genom att markera alternativet ”Visa beskrivning”.