Inställningar

 

Bild 30: Inställningar Timmesrapport

 

Möjliga inställningar för Timmesrapporten är indelade i följande grupperingar:

·      Vy

·      Beräkningsperiod

·      Rapportslag

·      Jämförelser

·      Nämnare

More:

Vy

Beräkningsperiod

Rapportslag

Jämförelser

Nämnare