Koppla in en mätare till en leverantör

Välj Egenskaper för aktuell mätare och välj fliken Leverantör enligt bild nedan och välj Lägg till.

Beskrivning: C:\Users\viano\AppData\Local\Temp\SNAGHTML9af8c59.PNG

Bild 120: Fliken "Leverantör"

 

Gränssnittet Lägg till leverantör har följande delar:

·      ”Giltig Fr.o.m.”: Det datum från och med aktuell mätare kopplas ihop med leverantören.

·      ”Giltig T.o.m.”: Det datum till och med aktuell mätare kopplas ihop med leverantören.

·      Lista ”Leverantör och tariff”: Lista med leverantörer som erbjuder samma förbrukningsslag som mätaren har.

Beskrivning: C:\Users\viano\AppData\Local\Temp\SNAGHTML9b108f8.PNG

Bild 121: Lägg till leverantör

 

·      Ange ”från och med” datum och välj aktuell leverantör

·      Välj sedan OK

 

Efter det att aktuell leverantör kopplats in visas den i listan Leverantör för miljö och tariff enligt bild nedan.

Beskrivning: C:\Users\viano\AppData\Local\Temp\SNAGHTML9bd0f5e.PNG

Bild 122: Mätare med en leverantör inkopplad