Vad det används till

Värdenyckelsfilter är en funktion i Vitec Engergiuppföljning som ger möjlighet till att snabbt i en rapport visa/dölja fastigheter och/eller byggnader. Det kan vara så att man sålt fastigheter och för att separera dem från övriga så har man kopplat dem till en värdenyckel som heter ”Såld”. Men värdenyckelsfiltret kan man nu direkt i sin rapport välja ifall dessa fastigheters förbrukningar skall tas med i rapporten eller ej. Filtret fungerar oavsett om jag står på en sökordning som innehåller värdenyckelsgruppen eller inte.