Koppla mätare/abonnemang

Steg 5 är att efter att alla leverantörer och tariffer lagts in enligt ovan skall varje mätare/abonnemang kopplas till rätt tariff.

Som underlag behövs fakturan eller listor från levrenatören sominnehåller dessa uppgifter.

Exempel på uppgifter, effektvärden, säkringstorleker, mätarstorlekar mm.

Gå nu i trädet till den mätare där tariffen skall kopplas.

I följande exempel skall mätaren fjv kopplas.

 

Högerklicka på mätaren, välj Egenskaper och välj därefter fliken Leverantör.

 

Klicka på Lägg till

 

Nu ser du bara de tariffer som i detta fall är för fjv.
Välj den tariff som gäller för mätaren.

Välj datum när detta skall börja gälla från.

Den senaste uppgiften skall alltid gälla tillsvidare.

Klicka ok.

Vid el skall alltid kopplas två tariffer, en när tariff och en handelstariff.

Beroende på vilken tariff som är aktuellt skall det också läggas till olika typer av debiteringstyper.

Vilka typer som är aktuella har valts vid val av tariffmall enligt tidigare. Det kan vara flera olika debiteringstyper på samma tariff.

Markera den debiteringstyp du valt in, välj nytt värde och ange när denna skall börja gälla från och hur stort värdet är.

Klicka Ok.

 

Välj fliken Moms

På denna flik anges vilken moms fastighetsägaren betalar. Hur mycket av 25% som inte får dras av.

·        Bara bostäder              0%

·        Bara lokaler                 100%

·        Blandade lokaler           en siffra mellan 0 – 100 %

Klicka på Ny.

Välj period och avdrag.

Klicka Ok.