Lägg till nytt ändringsdatum och värde

Tryck på knappen Lägg till för att ange nytt datum och nämnarvärde.

Bild 29: Skapa nytt ändringsdatum och värde för nämnare

 

I droplistan föreslås den nämnare man har markerat i vänstra tabellen men man kan ändra till annan nämnare om man vill. Enbart nämnare som är kopplade till aktuell applikation och entitet är valbara. Ange värde och datum och tryck OK. Man återgår då till föregående dialog och det nya värdet visas.

Knappen Lägg till är aktiv i båda visningslägena.