Redigera nämnarvärde och/eller datum

För att kunna redigera ett värde eller ett datum måste man ha historikläget aktivt. Markera det värde som ska redigeras och tryck knappen Redigera. I dialogrutan som visas kan man ändra både värde och datum.

Bild 30: Redigera nämnarvärde och/eller datum