Momstyper

Steg 2 är val av momstyp.

Gränssnittet för att hantera momstyper öppnas via Grunddata / Kostnader miljö / Momstyper.

Här finns inlagt momstypen 25 % vilket är den enda som skall användas.