Energiskatt

Steg 3 är inläggning av energiskatt.

Gränssnittet för att hantera energiskatt öppnas via Grunddata / Kostnader miljö / Energiskatt.

Normalt skall två energiskatter läggas in el och naturgas.

 

Klicka på Ny skatt och skriv in enligt ovan. Viktigt är att du väljer rätt Förbrukningsgrupp. Denna skatt skall endast kunna användas på el.

Observera att elskatten faktureras på handels el fakturan.

 

Växla till fliken Skatteändringar

 

Välj Ny ändring.

Ange från vilken datum ändringen skall gälla.

Ange skatten 0,29 för 2013.

 

Klicka på Spara.