Nivåtexter

I högerklicksmenyn i objektsträdet finns de två valen Välj användarnivåtext samt Välj systemnivåtext.

De båda valen styr hur noder i trädet skall namnges för olika nivåer i den aktuella sökordningen.

Har den aktuella användaren en roll som inkluderar behörighetsfunktionen Trädstrukturadministratör har man tillgång till valet Välj systemnivåtext och kan sätta hur noderna för en viss nivå ska namnges. Denna inställning påverkar hela systemet, och de användare som inte angett annat kommer få denna förändring.

Det andra valet, Välj användarnivåtext, har alla användare av systemet tillgång till. Detta val har samma undermeny (den som visas till höger på bilden ovan) som Välj systemnivåtext, fast med tillägget Använd systeminställning längst ner. Genom att göra val i Välj användarnivåtext kan användare själva bestämma hur de vill att trädets noder på olika nivåer ska namnges, oberoende av hur systemet är inställt att visa detta.

Om man skulle vilja ”nollställa” sitt val och återgå till de inställningar som är satta för systemet klickar man bara på valet Använd systeminställning i undermenyn till Välj användarnivåtext.

Observera att de förändringar man gör, oavsett om det är på användar- eller systemnivå, endast påverkar den sökordning och nivå som aktuell nod ligger i/på. Om man exempelvis har en sökordning Område/Fastighet/Objekt och högerklickar på ett objekt under område Falkenberg och fastighet Trumpeten så kommer inställningen enbart gälla objekt för just den sökordningen och för objekten under just Trumpeten.

Notera att de här inställningarna även är möjliga under objektträdets flik Resursvy.