Visning

Under högerklicksmenyn i objektsträdet finns valet Visa.

Genom att välja en av dess undermenys val; Uthyrningsbara, Ej uthyrningsbara och Alla objekt kan man styra vilka objektstyper man vill ska visas i trädet. Det som avgör om ett objekt är uthyrningsbart eller inte är en flagga på det objektstyp det aktuella objektet tillhör. Är typen som objektet tillhör markerat som uthyrningsbart kommer den visas när man valt Uthyrningsbara (eller Alla objekt), men vara dolt när man väljer Ej uthyrningsbara.