Rapportmallar

Specifik del för de som nyttjar Teknisk Förvaltning.

Vitec Teknisk Förvaltning tillhandahåller ett antal standardrapporter som följer med produkten som bland annat fliken ”Besiktning” använder sig av.

Vill man använda sig av andra rapporter måste inställningarna för vilka rapporter som skall användas korrigeras. För att kunna göra detta måste inställningar i fliken ”Rapportmallar” göras.

Bild 5 - Dialogen ”Systeminställningar” – ”Rapportmallar”

I alternativet ”Mallgrupp” finns exempelvis följande mallgrupper

·      Besiktningsbokningsrapport

·      Besiktningsrapport – inflytt

·      Besiktningsrapport – utflytt

För varje mallgrupp kan en specifik mall i alternativet ”Vald mall” väljas. För att en mall skall dyka upp i listan för ”Vald mall” krävs att den finns sparad i rätt katalog på hårddisken. Följande kataloger gäller för de tre olika mallgrupperna ovan:

·      Besiktningbokningsrapport: …\Desktop\Rapporter\InspectionBokingReport\

·      Besiktningsrapport – inflytt: …Desktop\Rapporter\InspectionReportMoveIn\

·      Besiktningsrapport – utflytt: …\Desktop\Rapporter\InspectionReportMoveOut\

Notera: Om användaren har svensk text i operativsystemet byts ”Desktop” ut mot ”Skrivbord”.

I varje rapport finns även en text som kan redigeras så att den blir mer specifik för fastighetsförvaltningen. Dessa texter redigeras i dialogen ”Alternativ” under fliken ”Rapporttexter”.

More:

Nämnare