Nämnare

Bild 6 - Dialogen ”Systeminställningar” – ”Nämnare”

Inställningar som rör tidstämplade nämnare i Vitec Nova, eller en extern källa, synkroniseras under fliken ”Nämnare”.