Visningsalternativ

Visningsalternativ tillhandahåller en möjlighet att på systemnivå eller användarnivå anpassa hur entiteterna fastigheter, byggnader, objekt och mätare presenteras i Vitecs applikationer. För respektive entitet finns en uppsättning alternativ för vilket/vilka värden som ska presenteras i applikationerna.

Inställningar för visningsalternativ kan göras på systemnivå eller användarnivå. De inställningar som görs på systemnivå påverkar de strängar som presenteras för de olika entiteterna för alla användare av systemet. Om individuella användare vill använda andra värden för entiteterna kan detta styras via inställningar på användarnivå, se Vitec Fastighet – Användarinställningar.

Vilka formulär i Vitecs applikationer som påverkas av inställningar gjorda i Visningsalternativ presenteras nedan.

More:

Gemensamma formulär

Teknisk förvaltning

Energiuppföljning