Gemensamma formulär

Följande gemensamma formulär i produkterna Teknisk Förvalning, Verksamhetsanalys och Energiuppföljning är påverkade av inställningar gjorda i Visningsalternativ.

More:

Grunddata, Redigera byggnad

Grunddata, Redigera Objekt