Rapportuttag – Visa endast förvaltad förbrukning

I Rapporternas Visa-menygrupp finns valen att slå på/av ”Visa endast förvaltad förbrukning”. Checkar man här för att endast visa förvaltad förbrukning kommer systemet att dölja alla de perioder då man anser att fastighetens förbrukningar tillhörde någon annan. Standardvalet är att visa all data vi har lagrat i systemet för att kunna jämföra förbrukningar mellan olika tidpunkter. Har man data alltså som tillhörde perioder då man ej t ex ägt fastigheten filtreras de bort på detta sätt.

 

 

Observera att beräkningsmätare placerad i annan fastighet och refererar till förbrukningar från en mätare som visas/döljs via ”ej förvaltade perioder” INTE påverkas av vad som visas/döljs. Beräkningsmätaren i den andra fastigheten kommer alltså visa data för en period som kanske för en fastighet är dold.