Skapa Ej förvaltade perioder

I Egenskapsdialogen på fastigheten anger man den period eller de perioder då man inte förvaltat/ägt fastigheten. Perioder anges med år och månad (ej dag).