Redigera användare

Markera aktuell användare i listan enligt Bild 10 och välj ”Redigera användare”. Ändra aktuella uppgifter enligt Bild 8 och välj ”Ok”, de nya uppgifterna är sparade.

Bild 10: Redigera användare